Berättelser, analyser och senaste trender inom Workforce Management

MARS 2018

Teknisk skuld hämmar effektiviteten

Att stå i skuld är ingen trevlig känsla. Och ju större skulden är, desto värre blir känslan.

Den kväver inte bara nya tankar och idéer, utan betyder även att ens handlingsutrymme med tiden begränsas allt mer och mer.
Samma skuldprincip gäller inom IT-system – och därmed även de arbetsprocesser du erbjuder dina medarbetare. Och det kan få stora konsekvenser för företagets effektivitet och förmåga att behålla och attrahera medarbetare och därmed även för konkurrensförmågan.

Lär dig mer om hur ni kan minska den tekniska skulden på företaget och framtidssäkra era IT-system.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR >>
 
Mark Information Sverige AB
Smidesvägen 12, 1tr
171 41 Solna
Sverige
info.se@mark-info.com
www.mark-info.se
Customer Care
T +46 20 170 14 68
hotline.se@mark-info.com
Följ oss